Löshundsjakt grupper

P1000340

Vi arrangerar löshundsjakt för grupper där går vi in i avgränsade områden med  en till två  älghundar per område och där vi har 8- 15 passkyttar  runt såten . Om det blir fast ståndskall finns möjlighet att få komma med och skjuta inne på ståndet.

En något mindre krävande jakt och med bra effektivitet. Lunch serveras under dagen för en trevlig pratstund. Vi försöker genomföra 3 drev om dagen beroende på årstid.