Toften Testen Teen

Fiskekort priser och återförsäljare.

Fiske haselfors priser kort

Båtiläggningsplatser fins Vid timmerudden.

Efter väg 205 Skylt från vägen.

Mellan Toften och testen fins mindre iläggningsplats

Permanent båtplats kostar 375 kr per år ink moms beställs vi telefon eller mejl.

Fiske regler

Dag kort gäller från den dag och tid som angivits fram til kl 24 samma dag.

Femdygnskort gäller från den dag och tid som angivits på kortet fram till kl 24, femte dagen

Månadskort gäller från den dag och tid som angivits på kortet fram till  kl 24 30 dagar fram

Årskort gäller från den dag och tid som angivits på kortet och ett år frammåt.

För sportfiske gäller:

Fiske med metspö, spinnspö, flugspö,pimpeldon och max två spön får användas samtidigt. Under sjöarnas isbelagda tid 10 angeldon och en mörtstuga per kort

För trolling gäller:

Trolling med eller utan motor högst fyra beten per kort.

Toften Teste, Teen

Allmänna bestämmelser

Fiskekort är familjekort, gäller make/maka och barn under 15 år

Fiske restrektioner, Gös under 50 cm skall återutsättas.

Förbjudet at fiska gös mellan 15 majtill 15 juni.

Fiskekortet berättigar ej till fiske i till-och avflöden, ej rinnande vatten såsom bäck eller å.

Fiske närmare  än 50 m från bäck eller å är ej tillåtet. Fiskekort samt legitimation skall medföras vid fiske och uppvisas på begäran av vatten ägaren eller dennes folk eller fisketillsyningsman.

Var aktsam om natur och vatten, beträd ej holmar och öar under fåglarnas häckningstid april, maj och juni.

Överträdelser av ovanstående av myndighet eller av fisketillsyningsman medelade anvisningar kan förutom fiskerättens förverkande medföra åtal